Ons Eigen Huis
 
 Openingsuren:

 Enkel op afspraak via 011 / 64 32 25

 
Naamloze Vennootschap Ons Eigen Huis 
Ondernemingsnummer 0401.366.303 
Rekeningnummer BE40 0010 0661 4163 
RPR Hasselt, handelsregister nr.6647 

Ons Eigen Huis, Marktplein 10 B1, 3910  Pelt 
011 / 64 32 25 
E-mail: info@onseigenhuis.be 
 

Voorwaarden voor het bekomen van een sociale lening

  • U kan een sociale hypothecaire lening bekomen voor het kopen, het bouwen, het verbouwen of het behouden van een woning of een appartement.
  • Om elk misverstand te vermijden: er zijn geen maximale inkomsten-voorwaarden voorzien.
  • Het moet gaan om uw enige woning.
  • Het leningsbedrag en de toegelaten maximumwaarde van het pand zijn afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Een inwonende ouder of schoonouder, of een gezinslid met ernstige handicap telt als extra persoon ten laste.

    Dit zijn de toegelaten maximumwaarde van het pand en het maximale bedrag dat u kunt ontlenen:
  Kinderen ten laste
  0 1 2 3 4 5
Nieuwbouw huis 289000 304000 318000 333000 347000 361000
Nieuwbouw appartement 289000 304000 318000 333000 347000 361000
Bestaand huis 289000 304000 318000 333000 347000 361000
Bestaand appartement 289000 304000 318000 333000 347000 361000

 

Overzicht  Voorwaarden sociale lening  Voordelen sociale lening  Bescherming
Tarieven / Terugbetaling  Waar vindt u ons?