Ons Eigen Huis
 
 Openingsuren:

 Enkel op afspraak via 011 / 64 32 25

 
Naamloze Vennootschap Ons Eigen Huis 
Ondernemingsnummer 0401.366.303 
Rekeningnummer BE40 0010 0661 4163 
RPR Hasselt, handelsregister nr.6647 

Ons Eigen Huis, Marktplein 10 B1, 3910  Pelt 
011 / 64 32 25 
E-mail: info@onseigenhuis.be 
 

Sociaal woonkrediet

Onze sociale kredietmaatschappij verstrekt en beheert sociaal woonkrediet, ook wel sociale leningen genoemd, voor het kopen, bouwen, verbouwen of behouden van bescheiden woningen en appartementen.

Ons Eigen Huis werd opgericht in 1893 en is erkend door de Vlaamse Regering volgens art. 78 van de Vlaamse Wooncode. Erkenningsnummer: 30. In de voorbije 100 jaren hebben wij duizenden hypothecaire sociale leningen toegestaan in de provincie Limburg. We kunnen dan ook bogen op de ruime ervaring die wij terzake hebben opgebouwd en bieden u een volledig dienstenpakket aan:

  • volledige inlichtingen aangaande gewestelijke -, provinciale � en/of gemeentelijke huisvestingspremies;
  • raad en hulp bij andere tegemoetkomingen, zoals verzekeringen tegen inkomensverlies en fiscale maatregelen;
  • steun en bijstand omtrent woonverzekeringen en begeleiding bij aangifte van schadegevallen.
OPGELET, GELD LENEN KOST OOK GELD     
Overzicht  Voorwaarden sociale lening  Voordelen sociale lening  Bescherming
Tarieven / Terugbetaling  Privacybeleid  Waar vindt u ons?